SYSTEMISCH COACHEN - Organisatieopstellingen

Familieopstellingen en coaching in Groningen

Vraag jij je weleens af waar telkens weer al die opschudding in je organisatie vandaan komt? Of juist waarom zo weinig echte beweging zichtbaar is?
Organisatieopstellingen maken dit soort processen zichtbaar en brengen haarfijn naar boven wat er speelt en hoe dit in zijn werk gaat.


Systeemdenken

Een organisatieopstelling is een onderzoeksmethode die gebaseerd is op het systeemdenken. We komen allemaal voort uit een systeem: je gezin van herkomst, je huidige relatie, vriendengroep, collega’s of organisatiestructuur waar je deel van uitmaakt. Zodra je dit systeem gaat uitpluizen, wordt helder wat hier allemaal speelt en welke processen gaande zijn.


Effectieve, duurzame methode

Organisatieopstellingen worden steeds vaker toegepast om verhoudingen en hardnekkige organisatievraagstukken binnen bedrijven te doorgronden. De kracht zit in de snelle, effectieve manier waarmee de essentie van elk vraagstuk naar boven wordt gebracht.


Direct zichtbaar wat nodig is

Geen ellenlange vragenlijsten, analyses of symptoombestrijding: een organisatieopstelling draait er niet omheen. Het probleem wordt bij de wortels zichtbaar gemaakt en geeft inzicht waar je staat als team/wat de verhoudingen zijn/wat iemands sterke punten zijn en hoe de kracht van het totale team beter ingezet kan worden.


Direct zichtbaar wat nodig is

Organisatieopstellingen worden o.a. in de volgende situaties ingezet:

 • Moeizame samenwerking waar moeilijk de vinger op te leggen is.
 • Veel ‘gedoe’ binnen de organisatie.
 • Weinig initiatief en beweging binnen het team. Wat zijn de juiste stappen?
 • Het loopt niet lekker tussen het team en hun leidinggevende.
 • Nooit houden aan afspraken, en daarom achter de feiten aan blijven lopen. 
 • Steeds keren in dezelfde functie dezelfde patronen en problemen terug.
 • Niet genoeg klanten of ontevreden klanten, maar waar dit aan ligt…?
 • Veel uitval van werknemers.
 • Nog beter willen samenwerken als team (ook al loopt het al prima).

Voor wie?

Organisatieopstellingen kunnen ingezet worden voor

 • leidinggevenden/ managers/ directeuren
 • teams / afdelingen
 • individuen, maar ook duo’s

Neem vrijblijvend contact op voor overleg en een passend maatwerkpakket. Ik denk graag met je mee!

>